De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
Wwb
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  234,88 |  223,14 |11,74
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  469,76 |  446,27 |23,49
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  914,63 |  868,90 |45,73
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      
alleenstaande ouder   |  506,78 |  481,44 |25,34
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  741,66 |  704,58 |37,08
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |1186,53 |1127,20 |59,33
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: 21      
alleenstaande   |  679,75 |  645,76 |33,99
+ max. gemeentelijke toeslag €|271,90 (incl. VT) 25:2 |  951,64 |  904,06 |47,58
alleenstaande ouder   |  951,64 |  904,06 |47,58
+ max. gemeentelijke toeslag €|271,90 (incl. VT) 25:2 |1223,54 |1162,36 |61,18
gehuwden   |1359,49 |1291,52 |67,97
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder: 22      
alleenstaande   |1044,01 |  991,81 |52,20
alleenstaande ouder   |1313,82 |1248,13 |65,69
gehuwden; één of beide echtgenoten pensioengerechtigde leeftijd of ouder   |1437,02 |1365,17 |71,85
Verblijf in een inrichting: 23      
alleenstaande of alleenstaande ouder 23:1 |  301,26 |  286,20 |15,06
+ toeslag €|39,00 (incl. VT) 23:2 |  340,26 |  323,25 |17,01
gehuwden 23:1 |  468,58 |  445,15 |23,43
+ toeslag €|84,00 (incl. VT) 23:2 |  552,58 |  524,95 |27,63

Zie ook: Mededeling van 23 juni 2014, Stcrt. 2014, 18130 (met toelichting).