De bijstand bedraagt netto per maand:

Categorie Artikel
PW
Bijstand
incl. VT
Bijstand
excl. VT
5,0%
VT
Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen: 20:1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
alleenstaande   |  243,52 |  231,34 |12,18
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  487,04 |  462,69 |24,35
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |  948,18 |  900,77 |47,41
Jonger dan 21 jaar met één of meer ten laste komende kinderen: 20:2      
alleenstaande ouder   |  243,52 |  231,34 |12,18
gehuwden; beide echtgenoten jonger dan 21 jaar   |  768,90 |  730,46 |38,45
gehuwden; één echtgenoot 21 jaar of ouder   |1230,04 |1168,54 |61,50
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: 21      
alleenstaande of alleenstaande ouder   |  986,52 |  937,19 |49,33
gehuwden   |1409,31 |1338,85 |70,47
Pensioengerechtigde leeftijd of ouder: 22      
alleenstaande of alleenstaande ouder   |1108,48 |1053,06 |55,42
gehuwden; één of beide echtgenoten pensioengerechtigde leeftijd of ouder   |1514,74 |1439,00 |75,74
Kostendelersnorm: 22a      
echtgenoot jonger dan 21 jaar, zonder ten laste komende kinderen   |  243,52 |  231,34 |12,18
echtgenoot jonger dan 21 jaar, met één of meer ten laste komende kinderen   |  525,38 |  499,11 |26,27
Verblijf in een inrichting: 23      
alleenstaande of alleenstaande ouder 23:1 |  312,35 |  296,73 |15,62
+ toeslag €|39,00 (incl. VT) 23:2 |  351,35 |  333,78 |17,57
gehuwden 23:1 |  485,84 |  461,55 |24,29
+ toeslag €|85,00 (incl. VT) 23:2 |  570,84 |  542,30 |28,54

Zie ook: Mededeling van 22 juni 2017, Stcrt. 2017, 36285.

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.