Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Wijziging Stb. 2014, 520 Stb. 2014, 521
  Wijziging Stb. 2014, 420 Stb. 2014, 486
  Wijziging Stb. 2014, 348 Stb. 2014, 348
01-01-2012   Wijziging Stb. 2011, 652 Stb. 2011, 651
  Wijziging Stb. 2011, 646 Stb. 2011, 645
01-01-2010   Wijziging Stb. 2009, 587 Stb. 2009, 581
01-12-2009   Wijziging Stb. 2009, 462 Stb. 2008, 341
01-10-2009   Wijziging Stb. 2009, 284 Stb. 2009, 283
01-01-2007   Wijziging Stb. 2006, 450 Stb. 2006, 450
01-01-2006   Wijziging Stb. 2005, 690 Stb. 2005, 690
  Wijziging Stb. 2005, 628 Stb. 2005, 628
29-12-2005   Wijziging Stb. 2005, 620 Stb. 2005, 620
01-01-2005   Wijziging Stb. 2004, 719 Stb. 2004, 719
01-01-2004   Wijziging Stb. 2003, 388 Stb. 2003, 388
01-08-2003   Wijziging Stb. 2003, 169 Stb. 2003, 230
01-04-2001   Wijziging Stb. 2001, 183 Stb. 2001, 144
01-01-2001   Wijziging Stb. 2000, 622 Stb. 2000, 622
01-09-2000   Wijziging Stb. 2000, 329 Stb. 2000, 329
02-01-1998   Nieuwe regeling Stb. 1997, 790 Stb. 1997, 789,
samen met
Stb. 1997, 746

 

 

BESLUIT van 24 december 1997 tot het vaststellen van nadere regels inzake registraties die worden aangemerkt als gezamenlijke huishouding (Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 november 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AVF/97/4557;
     Gelet op artikel 3, vijfde lid, van de Algemene bijstandswet, artikel 3, vijfde lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 1, zesde lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 1, zesde lid, van de Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering, artikel 3, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 3, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 1, zesde lid, van de Toeslagenwet, artikel 1, zesde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 1, zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 1, zesde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 1, zesde lid, van de Wet voorzieningen gehandicapten en artikel 1, zesde lid, van de Ziektewet;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1997, nr. W12.97.0732);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AVF/97/5412;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Anw: Algemene nabestaandenwet;
b. AOW: Algemene Ouderdomswet;
c. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
d. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
e. TW: Toeslagenwet;
f. Wajong: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
g. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
h. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
i. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
j. Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
k. ZW: Ziektewet;
l. IOW: Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

 

Art. 2. Toepassingsgebied
Dit besluit is van toepassing op registraties in de zin van:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.