Arbeidsinspectie (AI):
     Zie: Inspectie SZW

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (voorheen College bescherming persoonsgegevens (CBP), voorheen Registratiekamer):
     Prins Clauslaan 60
     postbus 93374
     2509 AJ  DEN HAAG
     070-8888500 (zakelijk)
     0900-2001201 (spreekuur; €|0,05 per minuut)
     https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Belastingtelefoon Ondernemers:
     0800-0543
     www.belastingdienst.nl

Belastingtelefoon Particulieren:
     0800-0543
     www.belastingdienst.nl
     www.toeslagen.nl

Centraal bureau voor de statistiek (CBS):
     Henri Faasdreef 312
     postbus 24500
     2490 HA  DEN HAAG
     070-3373800
     www.cbs.nl

College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv):
     Zie: Inspectie Werk en Inkomen

College voor de rechten van de mens (CRM) (voorheen Commissie gelijke behandeling (CGB)):
     Kleinesingel 1-3
     postbus 16001
     3500 DA  UTRECHT
     030-8883888
     info@mensenrechten.nl
     www.mensenrechten.nl

College voor zorgverzekeringen (CVZ) (voorheen Ziekenfondsraad (ZFR)):
     Zie: Zorginstituut Nederland

Commissie gelijke behandeling (CGB):
     Zie: College voor de rechten van de mens

Divosa (Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid):

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.