BRIEF MINISTER VAN SZW (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 862, nr. A (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 862, nr. 1-2 (koninklijke boodschap en voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 862, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 862, nr. 4 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 862, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 862, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2002-2003, 28 862, nr. 7 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 8 (amendement-Huizinga-Heringa)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 9 (amendement-Huizinga-Heringa)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 10 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 11 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 12 (amendement-Noorman-den Uyl en Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 13 (amendement-Verburg c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 14 (amendement-Aptroot c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 15 (motie-Van Gent en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 16 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 17 (motie-Noorman-den Uyl en Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 18 (motie-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 19 (motie-Noorman-den Uyl en Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 20 (amendement-Aptroot c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 21 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 22 (amendement-Van Gent en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 23 (gewijzigd amendement-Aptroot c.s.)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 24 (gewijzigd amendement-Van Gent en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 25 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 26 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 27 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 28 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 29 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 30 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 31 (motie-Noorman-den Uyl en Smilde)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 32 (motie-Smilde en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 33 (motie-De Wit en Van Gent)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 34 (motie-Van Gent en De Wit)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 35 (motie-Van Gent en De Wit)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 36 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 37 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 38 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2003-2004, 28 862, nr. 39 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 862, nr. 40 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 862, nr. 41 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 862, nr. 42 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 862, nr. 43 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 862, nr. 44 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 862, nr. 45 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 862, nr. 46 (motie-Smilde en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 862, nr. 47 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2005-2006, 28 862, nr. 48 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 862, nr. 11 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2004-2005, 28 862, nr. 205 (verslag algemeen overleg)
- Handelingen II 2003-2004, blz. 1530-1552
- Handelingen II 2003-2004, blz. 1842-1844
- Handelingen II 2003-2004, blz. 1890-1891
- Handelingen II 2003-2004, blz. 3749-3756
- Handelingen II 2003-2004, blz. 3824-3825
- Handelingen II 2004-2005, blz. 6008-6010
- Handelingen II 2004-2005, blz. 6067-6068
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 862, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 862, B (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 862, C (verslag)
- Kamerstukken I 2003-2004, 28 862, D (nota n.a.v. het verslag)
- Handelingen I 2003-2004, blz. 555-575
- Handelingen I 2003-2004, blz. 596-607
- Handelingen I 2003-2004, blz. 607-615

 

 

 

WET van 19 december 2003, Stb. 2003, 557, houdende premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers. Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 558).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te stimuleren dat werkgevers oudere werknemers in dienst nemen en houden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  [Brief]
Artikel 79a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering komt te luiden:
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heft op het loon van de werknemer geen basispremie als bedoeld in artikel 77:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.