MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 6 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 7 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 8 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 9 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 10 (amendement-De Wit)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 11 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 12 (amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 13 (amendement-De Wit en Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 14 (motie-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 15 (motie-Van der Sande en Ko┼čer Kaya)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 16 (gewijzigd amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 17 (gewijzigd amendement-Noorman-den Uyl)
- Kamerstukken II 2005-2006, 30 484, nr. 18 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2006-2007, 30 484, nr. 19 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Handelingen II 2005-2006, blz. 5012-5025
- Handelingen II 2005-2006, blz. 5050-5070
- Handelingen II 2005-2006, blz. 5095-5096
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 484, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 484, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2005-2006, 30 484, C (eindverslag)
- Handelingen I 2005-2006, blz. 1706-1710

 

 

 

WET van 5 juli 2006, Stb. 2006, 349, tot wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn ontvangen. Inwerkingtreding: 1 september 2006 (Stb. 2006, 387).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet werk en bijstand te wijzigen in verband met openstellen van het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten zijn ontvangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
Artikel 36, eerste lid, onderdeel b, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.