REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 2010, nr. IVV/FB/2010/9701, tot wijziging van bedragen, genoemd in de Ioaw en Ioaz, met ingang van 1 juli 2010

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 5, tiende en elfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 5, vijfde en zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 7, vierde lid,¹ van het Inkomensbesluit Ioaw en 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz;

1. Volgens de redactie dient "vierde lid" te worden vervangen door: vijfde lid.

     Besluit:

 

 

Art. I.
De bedragen, genoemd in artikel 5 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, worden als volgt gewijzigd:
1. In het derde lid, onderdeel a, wordt "€

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.