Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-02-2012 01-01-2012 Intrekking Stcrt. 2012, 1642 Stcrt. 2012, 1642
20-01-2011 01-01-2011 Nieuwe regeling Stcrt. 2011, 683 Stcrt. 2011, 683

 

 

18 november 2010

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wet SUWI: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
c. locaties werk en inkomen: de locaties werk en inkomen, genoemd in artikel 10 van de Wet SUWI;
d. ontslagaanvraag: een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding op grond van artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
e. AJD-vestiging: een vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf.Art. 2. Werkgebieden locaties werk en inkomen
-1. Bijlage 1 bevat de plaatsen van vestiging en de werkgebieden van de locaties werk en inkomen waarin de taken, bedoeld in artikel 30a, 30b, 30c, 30e en 31 van de Wet SUWI worden uitgevoerd. 
-2. Bijlage 3 bevat de plaatsen van vestiging en de werkgebieden van de locaties voor werk en inkomen waarin de Wsw-indicatie, bedoeld in artikel 30d van de Wet SUWI wordt uitgevoerd.
-3. Bijlage 4 bevat de indeling in 30 arbeidsmarktregio’s en de samenwerkende locaties werk en Inkomen die de regio vormen.Art. 3. Afgifte verklaring langdurig werkloze
-1. De beslissing op een aanvraag voor afgifte van de verklaring langdurig werkloze, bedoeld in artikel 14, vijfde lid, onderdeel b, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, wordt genomen op de bij dit besluit behorende bijlage 1 vastgestelde vestiging binnen wiens werkgebied de langdurig werkloze de arbeid gaat verrichten. 
-2. Als de werkzaamheden van de langdurig werkloze zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer vestigingen, wordt de beslissing genomen op de vestiging binnen het werkgebied waarin de standplaats van de betrokken werknemer is gevestigd of, bij het ontbreken van een standplaats, waarin de vestiging van de inhoudingsplichtige is gevestigd. Art. 4. Indiening ontslagaanvraag
-1. Een ontslagaanvraag wordt ingediend bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf. Bijlage 2 bevat een overzicht van de AJD-vestigingen en geeft per vestiging aan welke gemeenten of provincie(s) tot haar werkgebied behoren. 
-2. De ontslagaanvraag wordt ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de betrokken werknemer zijn arbeid verricht of heeft verricht. 
-3. Als de werkzaamheden van de betrokken werknemer zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer AJD-vestigingen, wordt de ontslagaanvraag ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de standplaats van de werknemer is gelegen. Ontbreekt deze standplaats, dan wordt de aanvraag ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de vestiging van de werkgever is gelegen van waaruit de aanvraag is ingediend. Geeft dit geen uitsluitsel, dan wordt de ontslagaanvraag ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de woonplaats van de werknemer is gelegen. 
-4. Indien een werkgever om bedrijfseconomische redenen voor meerdere werknemers een ontslagaanvraag indient en op basis van het tweede en derde lid meerdere AJD-vestigingen in aanmerking komen, dient de werkgever de ontslagaanvragen in bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de meeste van de werknemers de arbeid verrichten of hebben verricht. Ambtshalve of op verzoek van de werkgever kan UWV beslissen dat de ontslagaanvragen bij een andere AJD-vestiging worden ingediend. 
-5. UWV bepaalt waar de ontslagaanvraag wordt behandeld en kan deze behandeling zo nodig aan een andere AJD-vestiging overdragen. Art. 5. Afgifte, verlenging of intrekking van tewerkstellingsvergunning
Aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op grond van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen worden ingediend bij de vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf te Zoetermeer. Art. 6.
Het Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2010 wordt ingetrokken.Art. 7.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2011.Art. 8.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

 

 

     Dit besluit wordt met de bijlagen in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 18 november 2010.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst.

 

 

 

BIJLAGE  1

De vestigingen en werkgebieden van de locaties werk en inkomen

 

Gemeente van vestiging van het WERKbedrijf Naam van de vestiging Werkgebieden van de vestigingen
van het WERKbedrijf
(gemeenten, evt. postcodegebieden)
Alkmaar Alkmaar Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer
Almelo Werkplein Noord Twente Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden
Almere Almere Almere
Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Rijnwoude
Amersfoort Amersfoort Amersfoort, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Woudenberg
Amstelveen Werkplein Amstel-Venen Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn, De Ronde Venen
Amsterdam Amsterdam Centrum/Oost Amsterdam (1000-1001, 1009 CD-1013 AG, 1013 AV, 1013 AZ, 1013 BH, 1013 BP-1013 BR, 1013 BV-1013 BX, 1013 CG, 1013 CT-1013 CW, 1013 DA-1013 DP, 1013 EA-1013 LB, 1013 LE-1013 MN, 1013 MS-1013 MV, 1015-1019, 1086-1097 GZ, 1097 HB-1098)
Amsterdam Amsterdam Nieuw-West Amsterdam (1005 AA-1005 DA, 1006, 1013 AN, 1013 BN, 1013 BT, 1014 AC-1014 AH, 1014 BG, 1014 BL, 1014 BX, 1014 CB, 1040 AA-1040 EL, 1043 AA, 1043 BE-1043 BH, 1046 AZ, 1055-1058 GC, 1058 GK, 1058 GP-1058 HC, 1058 LV-1058 LZ, 1058 NR-1058 NZ, 1058 VD-1058 XZ, 1059 EP-1059 GL, 1059 TT-1059 VM, 1059 WB-1059 WE, 1060-1069)
Amsterdam Amsterdam Noord Amsterdam (1002-1003, 1020-1037), Landsmeer
Amsterdam Amsterdam Zuid/Oud-West Amsterdam (1005 EA-1005 LE, 1007-1008, 1013 AH-1013 AM, 1013 AP-1013 AT, 1013 AW-1013 AX, 1013 BA-1013 BG, 1013 BJ-1013 BM, 1013 BS, 1013 BZ-1013 CE, 1013 CH-1013 CS, 1013 CX, 1013 DR-1013 DZ, 1013 LC-1013 LD, 1013 MP-1013 MR, 1013 MX-1014 AA, 1014 AJ-1014 BE, 1014 BH-1014 BK, 1014 BM-1014 BW, 1014 BZ, 1014 CC-1014 DD, 1040 HA-1042, 1043 AC-1043 BD, 1043 BJ-1046 AX, 1046 BA-1054, 1058 GH-1058 GJ, 1058 GL-1058 GN, 1058 HD-1058 LT, 1058 NA-1058 NP, 1058 PA-1058 VC, 1059 AA-1059 EN, 1059 SP-1059 TS, 1059 VN-1059 VZ, 1059 XA-1059 XZ, 1070-1083, 1097 HA)
Amsterdam Amsterdam Zuidoost Amsterdam (1099-1109), Diemen
Apeldoorn Werkplein Activerium Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Voorst
Arnhem Arnhem-Noord Arnhem (6800-6804, 6811-6816, 6821-6828), Renkum, Rheden, Rozendaal
Arnhem Arnhem-Zuid Arnhem (6831-6836, 6841-6846), Lingewaard, Overbetuwe
Assen Assen Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo
Barneveld (Ede) ¹ Barneveld Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel
Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht
Beverwijk IJmond Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen
Bladel (Eindhoven) ¹ Bladel Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Oirschot
Breda Breda Alphen-Chaam (4855-4861), Breda
Capelle aan den IJssel (Rotterdam Alexanderplein) ¹ IJsselgemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel
Cuijk Land van Cuijk Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis
Delft Delft Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp
Delfzijl Delfzijl Appingedam, Delfzijl, Loppersum
Den Haag Den Haag-Centrum Den Haag (2511-2512, 2514-2515, 2526 BM-2526 BT, 2526 BZ-2526 CV, 2526 DA-2526 ES, 2526 GE-2526 GH, 2526 JE-2526 JH, 2526 JN-2526 JP, 2526 KA-2526 LG, 2526 LN-2526 LS, 2526 NA-2526 NB, 2526 NG-2526 NJ, 2526 PC-2526 PK, 2526 PN-2526 RC, 2526 SM-2526 XR, 2571-2572, 2585, 2591-2596)
Den Haag Den Haag-Noord Den Haag (2513, 2517-2518, 2561-2566, 2581-2584, 2586-2587, 2597)
Den Haag Den Haag-Zuidoost Den Haag (2491-2495 BB, 2496 HA-2498, 2516, 2521-2526 BL, 2526 BV-2526 BX, 2526 CW-2526 CZ, 2526 ET-2526 GC, 2526 GJ-2526 JD, 2526 JJ-2526 JM, 2526 JR-2526 JZ, 2526 LL-2526 LM, 2526 LW-2526 MZ, 2526 NC-2526 ND, 2526 NK-2526 PB, 2526 PM, 2526 RK-2526 SL)
Den Haag Den Haag-Zuidwest Den Haag (2495 AH-2495 AK, 2531-2555, 2573-2574)
Den Helder Noordkop Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe
Deventer Deventer Deventer, Olst-Wijhe
Doetinchem Doetinchem Bronckhorst (6996-6999, 7020-7022, 7025, 7220-7227, 7255-7256), Doesburg, Doetinchem, Montferland
Dongeradeel Dokkum Achtkarspelen, Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Schiermonnikoog
Dordrecht Dordrecht Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht
Ede Ede Ede, Wageningen
Eindhoven Eindhoven Best, Eindhoven, Nuenen CA, Son en Breugel, Veldhoven
Emmen Emmen Borger-Odoorn (7858-7877, 9526-9574), Coevorden, Emmen
Enschede Enschede Enschede, Haaksbergen
Etten-Leur Etten-Leur Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Zundert
Franekeradeel (Leeuwarden) ¹ Franeker Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling, Vlieland
Goes Goes Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland
Gorinchem Regio Gorinchem Aalburg, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Werkendam, Woudrichem, Zederik
Gouda Midden-Holland Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle
Groningen Groningen-Centrum Grootegast, Groningen (9700-9704, 9711-9712, 9717-9718, 9721-9728, 9741-9747), Haren, Zuidhorn
Groningen Groningen-Noordoost Groningen (9713-9716, 9731-9738), Ten Boer
Gulpen-Wittem (Maastricht) ¹ Gulpen Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten (6245-6247), Vaals, Valkenburg aan de Geul
Haarlem Haarlem Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort
Haarlemmermeer Haarlemmermeer Haarlemmermeer
Hardenberg Hardenberg Hardenberg, Ommen
Harderwijk Harderwijk Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Zeewolde
Heerenveen Heerenveen Heerenveen, Ooststellingwerf, Skarsterlân, Weststellingwerf
Heerlen Heerlen Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal
Hellendoorn Nijverdal Hellendoorn, Rijssen-Holten
Hellevoetsluis Hellevoetsluis Bernisse, Brielle, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Middelharnis, Oostflakkee, Westvoorne
Helmond Regio Helmond Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren
Hengelo Midden Twente Borne, Hengelo, Hof van Twente
‘s-Hertogenbosch ‘s-Hertogenbosch Boxtel, Haaren, ‘s-Hertogenbosch, Vught
Hilversum Gooi-Zuid Hilversum, Weesp, Wijdemeren
Hoogeveen Hoogeveen De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe
Hoogezand-Sappemeer Hoogezand Hoogezand-Sappemeer, Slochteren
Hoorn West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec
Huizen Gooi-Noord Blaricum, Bussum, Eemnes, Huizen, Laren, Muiden, Naarden
Kerkrade (Heerlen) ¹ Kerkrade Kerkrade
Leeuwarden Leeuwarden Boarnsterhim, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel (9060-9064, 9091, 9254-9256)
Leiden Leiden Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude
Leidschendam-Voorburg Vliethorst Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar
Lelystad Lelystad Lelystad, Dronten
Lisse Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen
Maastricht Maastricht Eijsden-Margraten (6251-6307), Maastricht, Meerssen
Middelburg Walcheren Middelburg, Veere, Vlissingen
Nieuwegein Lekstroom Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen
Nijmegen Nijmegen Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, Wijchen
Noordenveld (Groningen) ¹ Noordenkwartier Leek, Marum, Noordenveld
Noordoostpolder Noordoost-Flevoland Noordoostpolder, Urk
Oldambt (Veendam) ¹ Oldambt Bellingwedde, Oldambt
Oldenzaal (Enschede) ¹ Noordoost Twente Dinkelland, Losser, Oldenzaal
Oosterhout Oosterhout Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout
Oss Maasland Landerd, Lith, Maasdonk, Oss
Oud-Beijerland (Rotterdam Dynamostraat) ¹ Hoeksche Waard Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen
Oude IJsselstreek (Doetinchem) ¹ Ulft Aalten, Oude IJsselstreek
Purmerend Waterland Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland, Zeevang
Roermond Roermond Echt-Susteren (6100-6112), Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond
Roosendaal Roosendaal Halderberge, Roosendaal
Rotterdam Rotterdam Alexanderplein Rotterdam (3031, 3034, 3059, 3061-3069)
Rotterdam Rotterdam Dwarsdijk Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard, Rotterdam (3071-3079)
Rotterdam Rotterdam H. Dullaartplein Rotterdam (3000-3009, 3011-3016, 3021-3029)
Rotterdam Rotterdam Schiekade Lansingerland, Rotterdam (3032-3033, 3035-3039, 3041-3047, 3051- 3056)
Rotterdam Rotterdam Dynamostraat Rotterdam (3080-3089, 3190-3196)
Schiedam Nieuwe Waterweg Maassluis, Rotterdam (3150-3151), Schiedam, Vlaardingen
Sittard-Geleen Westelijke Mijnstreek Beek, Echt-Susteren (6114-6118), Schinnen, Sittard-Geleen, Stein
Sluis (Terneuzen) ¹ Oostburg Sluis
Smallingerland Drachten Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel (9250-9251, 9257-9258, 9260-9265)
Sneek Sneek Gaasterlan-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Súdwest Fryslân
Soest (Amersfoort) ¹ Soest Baarn, Soest
Spijkenisse Spijkenisse Rotterdam (3197-3199), Spijkenisse
Stadskanaal Stadskanaal Borger-Odoorn (9520-9525), Stadskanaal, Vlagtwedde
Steenwijkerland Steenwijk Meppel, Steenwijkerland, Westerveld
Terneuzen Terneuzen Hulst, Terneuzen
Tholen (Goes) ¹ Tholen Tholen
Tiel Tiel Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal
Tilburg Tilburg Alphen-Chaam (5130, 5131), Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg
Utrecht Utrecht-Noord Utrecht (3513-3515, 3531-3534, 3551-3555, 3561-3566, 3571-3573)
Utrecht Utrecht-Zuid Utrecht (3511-3512, 3521-3527, 3581-3585)
Utrecht Leidsche Rijn Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht (3450-3455, 3528, 3541-3546), Woerden
Valkenswaard (Eindhoven) ¹ Valkenswaard Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre
Veendam Veendam Menterwolde, Pekela, Veendam
Veenendaal (Ede) ¹ Veenendaal Renswoude, Rhenen, Veenendaal
Veghel Veghel Bernheze, Boekel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel
Venlo Venlo Beesel, Peel en Maas, Venlo
Venray Venray Bergen (L), Gennep, Horst aan de Maas, Venray
Waalwijk Waalwijk Heusden, Loon op Zand, Waalwijk
Weert Weert Cranendonck, Nederweert, Weert
Westland Westland Westland
Winsum (Delfzijl) ¹ Werkplein Noordwest-Groningen Bedum, De Marne, Eemsmond, Winsum
Winterswijk Oost-Achterhoek Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk
Zaanstad Zaanstreek Oostzaan, Wormerland, Zaanstad
Zaltbommel (Tiel) ¹ Zaltbommel Maasdriel, Zaltbommel
Zeist Zeist Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist
Zevenaar De Liemers Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar
Zoetermeer Zoetermeer Zoetermeer
Zutphen Zutphen Bronckhorst (7233-7234, 7250-7251), Lochem, Zutphen
Zwolle Regio Zwolle Dalfsen, Hattem, Kampen, Oldebroek, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle

¹ = satelliet. Tussen haakjes de gemeente van de hoofdvestiging.
NB: de dienstverlening aan jongeren en werkgevers wordt in enkele grote steden uitgevoerd op één (aparte) locatie.

 

 

 

BIJLAGE  2

De werkgebieden van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf

 
 

District Noord - Vestiging Leeuwarden

Werkgebied: de provincie Friesland


District Noord - Vestiging Groningen

Werkgebied: de provincies Groningen en Drenthe


District Oost - Vestiging Arnhem

Werkgebied: de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Berkelland, Beuningen, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Deventer, Doesburg, Doetinchem, Druten, Duiven, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Groesbeek, Harderwijk, Heerde, Heumen, Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijkerk, Nijmegen, Nunspeet, Olst-Wijhe, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, Tiel, Ubbergen, Valburg, Voorst, Wageningen, Warnsveld, Westervoort, West-Maas en Waal, Wijchen, Winterswijk, Zaltbommel, Zeewolde, Zevenaar, Zutphen 


District Oost - Vestiging Hengelo

Werkgebied: de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hattem, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldebroek, Oldenzaal, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland, Zwolle 


District Zuid-Oost - Vestiging Eindhoven

Werkgebied: de gemeenten Alphen-Chaam, Asten, Baarle-Nassau, Beesel, Bergen (L), Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel Cranendonck, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Deurne, Dongen, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Gennep, Grave, Gilze en Rijen, Goirle, Haaren, Heeze-Leende, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Horst aan de Maas, Laarbeek, Landerd, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Nederweert, Nuenen CA, Oirschot, Oisterwijk, Oss, Peel en Maas, Reusel-De Mierden, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vught, Waalre, Waalwijk, Weert 


District Zuid-Oost - Vestiging Maastricht

Werkgebied: de gemeenten Beek, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal 


District Zuid-West - Vestiging Rotterdam

Werkgebied: de gemeenten Albrandswaard, Alblasserdam, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Dirksland, Dordrecht, Goedereede, Graafstroom, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Nieuw-Lekkerland, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Papendrecht, Rotterdam, Ridderkerk, Schiedam, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Vlaardingen, Westvoorne, Zwijndrecht 


District Zuid-West - Vestiging Breda

Werkgebied: de gemeenten Aalburg, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Giessenlanden, Gorinchem, Halderberge, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zederik, Zundert en de provincie Zeeland 


District Midden-West - Vestiging Amersfoort

Werkgebied: de gemeenten Almere, Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunnik, Bunschoten, Bussum, De Bilt, Dronten, Eemnes, Hilversum, Houten, Huizen, Laren, Lelystad, Leusden, Lopik, Montfoort, Muiden, Naarden, Nieuwegein, Noordoostpolder, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Urk, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Weesp, Woerden, Woudenberg, Wijdemeren, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Zeist 


District Midden-West - Vestiging Den Haag

Werkgebied: de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Delft, Den Haag, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Lisse, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Ouderkerk, Oudewater, Pijnacker-Nootdorp, Rijnwoude, Rijswijk, Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zuidplas 


District Noord-West - Vestiging Haarlem

Werkgebied: de gemeenten Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Anna Paulowna, Beemster, Bergen, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Den Helder, Diemen, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Harenkarspel, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Landsmeer, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, De Ronde Venen, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Venhuizen, Waterland, Wieringen, Wieringermeer, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, Zijpe

 

 

 

BIJLAGE  3

De vestigingen en werkgebieden van de locaties werk en inkomen die de Wsw-indicatie uitvoeren

 

Wsw-vestiging Werkgebieden Wsw-vestiging (vestigingen van het WERKbedrijf van UWV)
Groningen-Noordoost Groningen-Noordoost, Groningen-Centrum, Delfzijl, Oldambt, Veendam, Stadskanaal, Noordenkwartier, Noordwest-Groningen
Leeuwarden Leeuwarden, Sneek, Dokkum, Drachten, Franeker, Heerenveen
Hoogeveen Hoogeveen, Emmen, Assen
Alkmaar Alkmaar, West-Friesland, Noordkop
Haarlem Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Zaanstreek, Waterland, Amstelland
Amsterdam-Centrum/Oost Amsterdam-Centrum/Oost, Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuid/Oudwest, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam-Zuidoost
Den Haag-Zuidwest Den Haag-Zuidwest, Den Haag-Centrum, Den Haag-Noord, Den Haag-Zuidoost, Leiden, Vliethorst, Duin- en Bollenstreek, Midden Holland, Delft, Westland, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer
Utrecht-Zuid Utrecht-Zuid, Utrecht-Noord, Leidsche Rijn, Lekstroom, Amersfoort, Almere, Lelystad, Noordoost Flevoland, Zeist, Gooi-Noord, Soest, Gooi-Zuid
Enschede Enschede, Midden Twente, Noord Twente, Noordoost Twente
Regio Zwolle Regio Zwolle, Steenwijk, Harderwijk, Hardenberg
Deventer Deventer, Werkplein Activerium, Zutphen
Doetinchem Doetinchem, Oost Achterhoek, Ulft
Arnhem-Zuid Arnhem-Zuid, Arnhem-Noord, Ede, De Liemers, Barneveld, Veenendaal
Nijmegen Nijmegen, Tiel, Zaltbommel
Roosendaal Roosendaal, Breda, Bergen op Zoom, Etten-Leur
Walcheren Walcheren, Goes, Terneuzen, Oostburg, Tholen
Rotterdam Alexanderplein Hellevoetsluis, Nieuwe Waterweg, Rotterdam Alexanderplein, Rotterdam Dwarsdijk, Rotterdam H. Dullaartplein, Rotterdam Schiekade, Rotterdam Dynamostraat, Spijkenisse, IJsselgemeenten
Dordrecht Dordrecht, Regio Gorinchem, Hoeksche Waard
Eindhoven Eindhoven, Bladel, Valkenswaard
’s-Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch
Veghel Veghel, Maasland, Land van Cuijk
Tilburg Tilburg, Waalwijk
Venlo Venlo, Peelland, Venray
Roermond Roermond, Weert
Heerlen Heerlen, Kerkrade
Maastricht Maastricht, Gulpen
Sittard Westelijke Mijnstreek

 

 

 

BIJLAGE  4

Arbeidsmarktregio's en de geografische locaties werk en inkomen

 

Arbeidsmarktregio Locaties met UWV WERKbedrijfvestigingen
Groningen Groningen, Veendam, Delfzijl, Hoogezand, Stadskanaal
Friesland Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Drachten, Sneek
Drenthe Emmen, Assen, Hoogeveen
Twente Enschede, Hengelo, Almelo
IJsselvechtstreek Hardenberg, Zwolle, Steenwijk
Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Harderwijk
Zuid-Gelderland Nijmegen
Midden-Gelderland Arnhem, Ede, Zevenaar
Achterhoek Doetinchem, Winterswijk
Rivierenland Tiel
Flevoland Almere, Emmeloord, Lelystad
Midden-Utrecht Utrecht, Zeist, Nieuwegein, Breukelen
Oost-Utrecht Amersfoort
Gooi- en Vechtstreek Hilversum, Huizen
Groot Amsterdam Amsterdam, Hoofddorp, Amstelveen
Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord Holland Alkmaar, Den Helder, Hoorn
Zuid-Kennemerland Haarlem, Beverwijk
Zaanstreek/Waterland Zaandam, Purmerend
Holland Rijnland Alphen aan den Rijn, Leiden, Lisse
Midden-Holland Gouda
Haaglanden Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Westland, Zoetermeer
Rijnmond Rotterdam, Hellevoetsluis, Spijkenisse, Schiedam
Drechtsteden Dordrecht, Gorinchem
Zeeland Goes, Middelburg, Terneuzen
West-Brabant Breda, Roosendaal, Etten-Leur, Bergen op Zoom
Midden-Brabant Tilburg, Waalwijk
Noordoost-Brabant ’s-Hertogenbosch, Oss, Veghel, Cuijk
Zuidoost-Brabant Eindhoven, Helmond
Noord- en Midden-Limburg Venlo, Weert, Roermond, Venray
Zuid-Limburg Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen