Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-07-2002   Wijziging Stcrt. 2002, 113 Stcrt. 2002, 113
01-04-2002   Nieuwe regeling Stcrt. 2001, 169 Stcrt. 2001, 169

 

 

     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op de artikelen 18 WAO, 2 WAZ en 2 Wajong;

     Besluit:

 

 

Maatman en maatmaninkomen

 

Art. 1. WAO-verzekerden
-1. De werkgeversbijdragen in de premie pensioenverzekering, prepensioenverzekering en VUT-verzekering worden niet in het maatmaninkomen meegenomen.
-2. De werkgeversbijdrage in de premie

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.