Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-02-2017
01-01-2017 Nieuwe regeling Stcrt. 2017, 4882 Stcrt. 2017, 4882

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2017, 2016-0000246918, tot vaststelling van de aantallen beschut werk voor het jaar 2017

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 10b, vierde lid, van de Participatiewet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.