Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-04-2017   Wijziging Stcrt. 2017, 14952 Stcrt. 2017, 14952
01-01-2017   Wijziging Stcrt. 2016, 67596 Stcrt. 2016, 67596
  Wijziging Stcrt. 2016, 54185 Stcrt. 2016, 54185
01-04-2016   Wijziging Stcrt. 2015, 46125 Stcrt. 2015, 46125
01-01-2016   Wijziging Stcrt. 2015, 44613 Stcrt. 2015, 44613
  Wijziging Stcrt. 2015, 43757 Stcrt. 2015, 43757
01-02-2015   Wijziging Stcrt. 2015, 2580 Stcrt. 2015, 2580
31-01-2015   Wijziging Stcrt. 2015, 2560 Stcrt. 2015, 2560
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 37055 Stcrt. 2014, 37055
  Wijziging Stcrt. 2014, 36232 Stcrt. 2014, 36232
  Wijziging Stcrt. 2014, 34049 Stcrt. 2014, 34049
  Wijziging Stcrt. 2014, 27947 Stcrt. 2014, 27947
12-07-2014 01-06-2014 Wijziging Stcrt. 2014, 19732 Stcrt. 2014, 19732
01-01-2014   Wijziging Stcrt. 2013, 34789 Stcrt. 2013, 34789
  Wijziging Stcrt. 2013, 26340 Stcrt. 2013, 26340
28-08-2013   Wijziging Stcrt. 2013, 23822 Stcrt. 2013, 23822
11-06-2013 01-01-2013 Wijziging Stcrt. 2013, 15191 Stcrt. 2013, 15191
20-04-2013   Wijziging Stcrt. 2013, 10423 Stcrt. 2013, 10423
30-03-2013 01-01-2013
art. 14
Wijziging Stcrt. 2013, 8497 Stcrt. 2013, 8497,
samen met
Stb. 2012, 329
26-02-2013 01-01-2013 Wijziging Stcrt. 2013, 4584 Stcrt. 2013, 4584
08-01-2013 01-12-2011 Wijziging Stcrt. 2013, 286 Stcrt. 2013, 286
01-01-2013   Wijziging Stcrt. 2012, 26022 Stcrt. 2012, 26022
  Wijziging Stcrt. 2012, 25934 Stcrt. 2012, 25934
  Wijziging Stcrt. 2012, 19522 Stcrt. 2012, 19522
  Wijziging Stcrt. 2012, 17678 Stb. 2012, 329
17-02-2012   Wijziging Stcrt. 2012, 3234 Stcrt. 2012, 3234
01-01-2012   Wijziging Stcrt. 2011, 24077 Stcrt. 2011, 24077
  Wijziging Stcrt. 2011, 23513 Stb. 2011, 651
  Wijziging Stcrt. 2011, 23013 Stb. 2011, 645
  Wijziging Stcrt. 2011, 17110 Stcrt. 2011, 17110
  Wijziging Stcrt. 2011, 17110 Stb. 2011, 645
01-01-2011   Wijziging Stcrt. 2010, 21364 Stcrt. 2010, 21364
  Wijziging Stcrt. 2010, 19814 Stcrt. 2010, 19814
  Wijziging Stcrt. 2010, 15012 Stcrt. 2010, 15012
  Wijziging Stcrt. 2010, 2517 Stcrt. 2010, 2517
  Wijziging Stcrt. 2009, 20086 Stcrt. 2009, 20086
20-10-2010 01-01-2009 Wijziging Stcrt. 2010, 16235 Stcrt. 2010, 16235
21-02-2010   Wijziging Stcrt. 2010, 2517 Stcrt. 2010, 2517
01-01-2010   Wijziging Stcrt. 2009, 20086 Stcrt. 2009, 20086
  Wijziging Stcrt. 2009, 19778 Stcrt. 2009, 19778
01-10-2009   Wijziging Stcrt. 2009, 9838 Stb. 2009, 283
01-07-2009   Wijziging Stcrt. 2009, 117 Stb. 2009, 266
14-03-2009   Wijziging Stcrt. 2009, 49 Stcrt. 2009, 49
01-01-2009   Wijziging Stcrt. 2008, 253
(= 2703)
Stcrt. 2008, 253
(= 2703)
  Wijziging Stcrt. 2008, 250
(= 2456)
Stcrt. 2008, 250
(= 2456)
  Wijziging Stcrt. 2008, 250
(= 2456)
Stb. 2008, 588
20-04-2008   Wijziging Stcrt. 2008, 76 Stcrt. 2008, 76
01-01-2008   Wijziging Stcrt. 2007, 249
Rectificatie in
Stcrt. 2008, 3
Stcrt. 2007, 249
  Wijziging Stcrt. 2007, 242 Stcrt. 2007, 242
01-12-2007   Wijziging Stcrt. 2007, 232 Stcrt. 2007, 232
18-04-2007 01-01-2007 Wijziging Stcrt. 2007, 73 Stcrt. 2007, 73
14-03-2007   Wijziging Stcrt. 2007, 50 Stcrt. 2007, 50
01-01-2007   Wijziging Stcrt. 2006, 252 Stcrt. 2006, 252
  Wijziging Stcrt. 2006, 243 Stcrt. 2006, 243
  Wijziging Stcrt. 2005, 131 Stcrt. 2005, 131
31-12-2006   Wijziging Stcrt. 2005, 131,
samen met
Stcrt. 2006, 76
Stcrt. 2005, 131
15-12-2006   Wijziging Stcrt. 2006, 243 Stcrt. 2006, 243
21-04-2006 01-01-2006 Wijziging Stcrt. 2006, 76 Stcrt. 2006, 76
29-01-2006 01-01-2005 Wijziging Stcrt. 2006, 20 Stcrt. 2006, 20
01-01-2006   Wijziging Stcrt. 2005, 249 Stcrt. 2005, 249
13-07-2005   Wijziging Stcrt. 2005, 131 Stcrt. 2005, 131
11-05-2005 01-01-2005 Wijziging Stcrt. 2005, 87 Stcrt. 2005, 87
01-01-2005   Wijziging Stcrt. 2004, 251 Stcrt. 2004, 251
  Wijziging Stcrt. 2004, 239 Stcrt. 2004, 239
12-12-2004 01-01-2004
modellen
Wijziging Stcrt. 2004, 239
Rectificatie in
Stcrt. 2004, 242
Stcrt. 2004, 239
22-08-2004 01-01-2004 Wijziging Stcrt. 2004, 159 Stcrt. 2004, 159
01-07-2004   Wijziging Stcrt. 2004, 123
Rectificatie in
Stcrt. 2004, 127
Stcrt. 2004, 123
05-02-2004 01-01-2004 Wijziging Stcrt. 2004, 22 Stcrt. 2004, 22
01-01-2004   Wijziging Stcrt. 2004, 16 Stcrt. 2004, 16
  Wijziging Stcrt. 2003, 251 Stcrt. 2003, 251
  Nieuwe regeling Stcrt. 2003, 204 Stcrt. 2003, 204

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2003, nr. W&B/WWB/2003/78560, Directie Werk en Bijstand, houdende nadere regels ter zake van enkele in de Wet werk en bijstand en het Besluit Wwb geregelde onderwerpen (Regeling Wwb) ¹

1. Redactie: Ingevolge artikel II, onderdeel F, van de Regeling van 19 juni 2009, Stcrt. 2009, 9838, is de Regeling Wwb voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling Wwb en WIJ. Vervolgens is ingevolge artikel XIV, onderdeel C, van de Regeling van 21 december 2011, Stcrt. 2011, 23515, de Regeling Wwb en WIJ voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling Wwb. Vervolgens is ingevolge artikel II, onderdeel C, van de Regeling van 3 juni 2013, Stcrt. 2013, 15191, de Regeling Wwb met ingang van 11 juni 2013 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling Wwb, Ioaw en Ioaz. Vervolgens is ingevolge artikel IX, onderdeel C, van de Regeling van 24 november 2014, Stcrt. 2014, 34049, de Regeling Wwb, Ioaw en Ioaz met ingang van 1 januari 2015 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Regeling Participatiewet, Ioaw en Ioaz.

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 31, tweede lid, onderdeel l, en vierde lid, 75, 77, derde lid, en 78, tweede lid, van de Wet werk en bijstand, 10, vierde lid, van het Besluit Wwb, en 4.1, vijfde lid, van het Besluit SUWI;

     Besluit:

 

 

§ 1.  Algemene bepalingen

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. de wet: Participatiewet;
c. vangnetuitkering: de vangnetuitkering, bedoeld in artikel 74 van de wet;
d. incidentele aanvullende uitkering: de incidentele aanvullende uitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de wet zoals dit luidde op 31 december 2015;
e. meerjarige aanvullende uitkering: de meerjarige aanvullende uitkering, bedoeld in artikel 74, eerste lid, van de wet zoals dit luidde op 31 december 2015;
f. toetsingscommissie: de toetsingscommissie vangnet Participatiewet, bedoeld in artikel 73 van de wet;
g. Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
h. Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 

 

§ 2.  Beeld van de uitvoering

 

Art. 2. Vervallen.

 

Art. 3. Vervallen.

 

Art. 4. Beeld van de uitvoering
-1. Het beeld van de uitvoering, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de wet, wordt vóór 1 maart van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop het beeld van de uitvoering betrekking heeft door de minister ontvangen.
-2. Het beeld van de uitvoering wordt ingediend onder gebruikmaking van een formulier dat door de minister elektronisch beschikbaar wordt gesteld.
-3. Indien het beeld van de uitvoering, bedoeld in het eerste lid, niet op de in het eerste lid genoemde datum is ontvangen, schort de minister de betaling van de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de wet, voor het lopende vergoedingsjaar op met ingang van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarop de ontvangsttermijn is verlopen, doch niet gedurende de periode waarover door de minister aan het college in geval van overmacht uitstel is verleend.
-4. De betaling van de uitkering wordt hervat op de vijftiende van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het beeld van de uitvoering, bedoeld in het eerste lid, is ontvangen door de minister.
-5. Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing indien het college in gebreke blijft om binnen een door de minister vastgestelde termijn aanvullende informatie te verstrekken noodzakelijk voor het financieel beheer van de wet.

 

Art. 4a. Vervallen.

 

 

§ 3.  Uitkering en betaling

 

Art. 5. Betaling
-1. Met uitzondering van de maand mei wordt iedere maand op of omstreeks de vijftiende dag van die maand

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.